Foto: Marcel Kraan Fotografie
Column: Wethouder(s)

Yolan koster: 'Gevangen'

Mensen die werken in publieke sectoren zoals zorg, onderwijs of politie voelen zich ‘gevangen’ in systemen en niet in staat aan te sluiten bij het leven van mensen waar ze dienstbaar aan zijn. Gevolg: steeds minder mensen willen in deze sectoren werken en steeds meer mensen zijn ontevreden over die publieke sector.

Iedereen voelt zich machteloos. Inwoners voelen zich machteloos omdat ze niet weten waar ze moeten zijn met hun ideeën of klachten. Organisaties voelen zich machteloos omdat ze aan steeds meer regels moeten voldoen in plaats van te doen waar ze voor zijn opgericht. Maar ook bestuurders voelen zich soms machteloos, terwijl bijvoorbeeld inwoners denken dat je wel macht hebt.

Ook bestuurders voelen zich soms machteloos

Kijk naar de woon/zorg voorzieningen voor ouderen met dementie in Montfoort. Het aanbieden van zorg ligt bij ‘marktpartijen’. Dat betekent dat die marktpartij helemaal zelfstandig kan besluiten een vestiging te sluiten. De geleverde zorg wordt betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. Of je in aanmerking komt voor die zorg wordt bepaald door het Centraal Indicatieorgaan Zorg. De zorgverzekeraars bepalen hoeveel geld er naar die zorg toe gaat.

Toch wordt door de gemeente geprobeerd nieuwe zorgaanbieders een plek te bieden. Er zijn zorgaanbieders die wel kansen zien; met hen werken we nauw samen. Zodat mensen met dementie ‘om de hoek’ kunnen blijven wonen en mantelzorgers hun geliefden vaak kunnen zien.
Hebt u hierover vragen? Maak dan een afspraak met de dementieconsulent van de SWOM: www.swomontfoort.nl/dementieconsulent

Yolan Koster-Dreese, 
wethouder Montfoort

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden