Voorjaarsnota gemeente Oudewater: geen ruimte voor ambities


Foto:

Voorjaarsnota gemeente Oudewater: geen ruimte voor ambities

OUDEWATER - Volgens de voorjaarsnota van de gemeente Oudewater laat de begroting geen ruimte meer om geformuleerde ambities op de reguliere wijze uit te voeren. Na het reserveren van geld voor onvermijdelijke ontwikkelingen is het geld op. Risico’s kunnen op dit moment niet volledig worden afgedekt door de beschikbare reserves. “Zorgelijk, maar we doen er alles aan dit op te lossen.” zegt Bas Lont, wethouder financiën in Oudewater. 

In Oudewater kunnen de risico’s die de gemeente loopt, op dit moment niet volledig worden afgedekt door de reserves. Daarom wordt er kritisch naar de uitgaven gekeken. “We moeten ons beperken tot uitgaven die strikt noodzakelijk zijn. Wensen en ambities kunnen slechts onder strenge voorwaarden worden uitgevoerd. Daarom zoeken we naar alternatieve en creatieve manieren om dat voor elkaar te krijgen. De raad en inwoners nodigen wij van harte uit hierin mee te denken. Als we de dingen doen die we moeten doen en grote tegenvallers blijven uit, dan komt de begroting uit rond de nul.

Onvermijdelijke kosten 

De vrije ruimte is noodzakelijk om de onvermijdelijke uitgaven op te vangen. Zo zijn er flinke tariefstijgingen van de aanbieders voor de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Ook de aanbestedingen voor het verwerken van afval vielen tegen. En de inkomsten uit dividend (aandelen) dalen sterk. De coronacrisis maakt het er bovendien niet beter op.

Verhogen inkomsten gemeente nagenoeg onmogelijk
Verhogen van de gemeentelijke inkomsten zou de begroting gunstig beïnvloeden. Maar het college van BenW heeft vastgesteld dat de gemeentelijke belastingen al redelijk hoog zijn. Bas Lont verklaart: “Oudewater zit bijna op het hoogste niveau qua OZB heffing. En voor de afvalstoffenheffing dreigt een stijging van rond de 20%. Verder stijgen de rioolrechten de komende jaren nog. Deze zijn al meegenomen in de cijfers. Er blijft dus weinig over. De bijdragen van het Rijk via het Gemeentefonds zullen door een herverdeling de komende jaren eerder dalen dan stijgen.”

Bestaande bouwprojecten niet geraakt
De bestaande bouwprojecten worden door de krapte in begroting niet geraakt. “Daar heeft het college stevig op gestuurd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld woningbouwprojecten als Westerwal, Schuylenburcht, Oranje Bolwerck en St. Janstraat gewoon doorgaan. Daar zijn we trots op.

Shopbox

Meer berichten