Geen ruimte voor grote ambities

Volgens de voorjaarsnota van de gemeente Oudewater laat de begroting geen ruimte meer om geformuleerde ambities op de reguliere wijze uit te voeren.

oudewater - Na het reserveren van geld voor onvermijdelijke ontwikkelingen is het geld op. Risico’s kunnen op dit moment niet volledig worden afgedekt door de beschikbare reserves. “Zorgelijk, maar we doen er alles aan dit op te lossen.” zegt Bas Lont, wethouder Financiën in Oudewater. “We moeten ons beperken tot uitgaven die strikt noodzakelijk zijn. Wensen en ambities kunnen slechts onder strenge voorwaarden worden uitgevoerd. Daarom zoeken we naar alternatieve en creatieve manieren om dat voor elkaar te krijgen. De raad en inwoners nodigen wij van harte uit hierin mee te denken. Als we de dingen doen die we moeten doen en grote tegenvallers blijven uit, dan komt de begroting uit rond de nul."

Onvermijdelijk

De vrije ruimte is noodzakelijk om de onvermijdelijke uitgaven op te vangen. Zo zijn er flinke tariefstijgingen van de aanbieders voor de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Ook de aanbestedingen voor het verwerken van afval vielen tegen. En de inkomsten uit dividend (aandelen) dalen sterk.

Shopbox

Meer berichten