Plan voor woningbouw op locatie Dorpshuis De Vaart

Plan voor woningbouw op locatie Dorpshuis De Vaart

LINSCHOTEN - Dorpshuis De Vaart in Linschoten dreigt te worden gesloopt om plaats te maken voor woningen. De sporthal zal in dit plan met wat aanpassingen wel behouden blijven. 

De gemeente voorziet veel weerstand vanuit het dorp en zet daarom participatie hoog op de agenda. Inwoners, organisaties en ondernemers is gevraagd om mee te werken aan de planvorming. Verleden week vond op verzoek van de gemeente de eerste van tenminste zes bijeenkomsten plaats in De Brede Vaart. Aanwezig waren onder meer de wethouders Ten Hagen en Van Wiggen en een participatiegroep van 12 Linschoters.
Het dorpshuis uit 1974 kampt met veel achterstallig onderhoud. Het in stand houden kost de gemeente meer geld dan beschikbaar is. De gemeente beoogt nu om in de kern Linschoten 80 woningen te realiseren, waarvan circa 20 op de plaats van het huidige dorpshuis. De opbrengst van de woningbouw vloeit volgens Ten Hage terug naar hoognodige aanpassingen aan de sporthal en naar het nieuw te realiseren toekomstbestendige dorpsplein.
Met een klankbordgroep wordt nu een oplossing gezocht voor de sociaal-culturele activiteiten, als het dorpshuis in zijn huidige vorm verdwijnt. De participanten waren daarover behoorlijk eensgezind. De klankbordgroep hoopt een definitief plan tijdens een inloopavond in januari te kunnen presenteren.

Shopbox

Meer berichten