Extreem geweld in de 17e eeuw

  Historie

Oudewater - De Geschiedkundige Vereniging Oudewater houdt een bijzondere lezing op maandag 9 januari met als onderwerp: 'Furies in beeld. Schilderijen van extreem geweld in de 17e eeuw' door Marianne Eekhout.

Op verschillende niveaus binnen de stedelijke gemeenschap ontvingen kunstenaars opdrachten voor schilderijen waarop gewelddadige gebeurtenissen zoals plunderingen worden afgebeeld. De schilderijen waren geïnspireerd op bestaande prenten van Frans Hogenberg (Mechelen, 1535 – Keulen, 1590) was een Brabants cartograaf die beroemd werd met zijn afbeeldingen van oorlogstaferelen.

Het werd een subgenre in de schilderkunst. Ze laten zien dat zelfs verschrikkelijke gebeurtenissen onderdeel konden worden van het verhaal over de Nederlandse Opstand.
Een in Oudewater zeer bekend voorbeeld hiervan is natuurlijk het schilderij 'De moord van Oudewater' van Dirk Stoop.

Marianne Eekhout is gespecialiseerd in Nederlandse geschiedenis van de vroegmoderne tijd met een nadruk op materiële cultuur, herinnering en erfgoed. In 2014 promoveerde zij op het proefschrift Material memories of the Dutch Revolt. The urban memory landscape in the Low Countries, 1566-1700 aan de Universiteit Leiden. Sinds 2015 werkt zij als conservator stadsgeschiedenis bij het Dordrechts Museum.

De lezing is in het Stadhuis te Oudewater, ingang Kapellestraat en begint om 20.00 uur, voor alle belangstellenden. De toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. Voor niet-leden is de bijdrage 2,50 euro. Na afloop houdt het bestuur van de Geschiedkundige Vereniging zijn Nieuwjaarsreceptie.

Shopbox

Meer berichten