De zuidelijke grondwal van de Goejanverwelleschans langs de Hollandse IJssel bij De Samenwerking. (Foto: Stichting Oude Hollandse Waterlinie)
De zuidelijke grondwal van de Goejanverwelleschans langs de Hollandse IJssel bij De Samenwerking. (Foto: Stichting Oude Hollandse Waterlinie) (Foto: )

Eeuwenoude Goejanverwelleschans in kaart gebracht

  Historie

Afgelopen maand hebben onderzoekers van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie de eeuwenoude Goejanverwelleschans in kaart gebracht. De restanten van de schans liggen op beide oevers van de Hollandsche IJssel, in Hekendorp en in Haastrecht.

Regio - De schans werd in het Rampjaar 1672 door Prins Willem III aangelegd om de strategisch belangrijke Goejanverwellesluis te beschermen. Hiermee werd het water in de Dubbele Wiericke gereguleerd en dat was nodig om de Fransen in het Rampjaar tegen te houden. Na het vertrek van de Fransen werd de schans weer afgebroken.
Ruim een eeuw later was er weer een grote oorlogsdreiging en werd de schans opnieuw aangelegd, in dezelfde vorm als in 1672. Op de zuidelijke wal konden kanonnen worden geplaatst.
De onderzoekers zijn in de archieven gedoken en hebben oude kaarten onderzocht en vergeleken. Ook hebben zijn de locaties van de voormalige schans in kaart gebracht. Aan de noordoever van de IJssel zijn nog enkele restanten van de schans bewaard gebleven en door bewoners gereconstrueerd. Aan de zuidzijde van de IJssel – vlakbij de Welkoop in Haastrecht – is nog een dicht beboste grondwal in stand gebleven. Aan de zuidkant van de Provinciale weg ligt nog een stukje land dat in de volksmond 'De Schans' wordt genoemd.
Volgens directeur Bernt Feis van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie speelde de schans een belangrijke rol in het Rampjaar. Het was de laatste schans die Gouda moest beschermen tegen de Franse opmars.
De stichting heeft plannen om nog meer van dit soort oude schansen in kaart te brengen. Bij de provincies is het projectplan Witte Plekken ingediend met een overzicht van meer dan 115 verdwenen schansen van de Waterlinie. "Wij willen al deze verdwenen schansen weer in kaart brengen en –indien mogelijk – ook weer op de kaart zetten Ze liggen in het landelijk gebied en zijn dus heel geschikt als pleisterplaats voor wandelaars en fietsers", aldus Feis.

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie werd op 1 november 2017 opgericht. De stichting wil bijdragen aan het behoud van het nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie. Zij wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de waterlinie en de relevante rol die het in het heden kan spelen. Voorzitter is burgemeester Van Hartskamp van Montfoort. Voor alle informatie over doel, missie en plannen: zie www.oudehollandsewaterlinie.nl.

Shopbox

Meer berichten