Theo Stolker bij het schilderij 'De Kippenkaai' dat vermoedelijk werd geschilderd door Van Rossum. (Foto: Paul van den Dungen)
Theo Stolker bij het schilderij 'De Kippenkaai' dat vermoedelijk werd geschilderd door Van Rossum. (Foto: Paul van den Dungen)

Oudheidkamer toont nieuwe aanwinsten

  Historie

Montfoort - De Oudheidkamer Montfoort kwam onlangs in het bezit van een aantal oude gemeentelijke verordeningen. Met titels als 'Ordonnantie begraaven der lyken' van 1798 of de 'Schouwbrief voor den Bloklandschendijk, Zanddijk, Bovenkerkweg en Hofdijk', maar ook het 'Reglement voor de Regeering der stad Montfoort' uit 1816 en gedrukt door Johannes Altheer, drukker der stad Montfoort zijn stuk voor stuk wonderbaarlijke boekwerkjes, gedrukt op geschept papier.

Bernhard Weber van de Oudheidkamer raakt ze slechts aan met gehandschoende handen. "Wij moeten hier heel voorzichtig mee zijn, want deze stukken zijn oud en kwetsbaar." Overigens liggen in de vitrinekasten ook veel foto's en ansichtkaarten van oud Montfoort. De Oudheidkamer kreeg van een inwoner het schilderij 'De Kippenkaai' in bruikleen. Theo Stolker van de Oudheidkamer herinnert zich de ligging daarvan nog goed. "Als achtjarige speelde ik daar met vriendjes. De in de volksmond zogenoemde kippenkaai dankt zijn naam aan de bewoners die veelal kippen hielden."
Wat vroeger de kippenkaai was, heet nu IJsselkade. Langs het water van de Hollandse IJssel liep een jaagpad waarlangs boten door paarden werden voortgetrokken. Stolker: "Bruggen vormden voor de paarden een obstakel. Neem bijvoorbeeld de Hogeboomsbrug. De boot meerde aan en de paarden moesten dan helemaal teruglopen naar Montfoort om vandaaruit weer langs het jaagpad tot aan de andere kant van de brugpijlers om de boot weer verder te jagen."

De tentoonstelling is voor het publiek tot en met 23 maart te zien, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De Oudheidkamer is altijd op zoek naar oude foto's en prenten of oude gebruiksvoorwerpen. Het liefst met een Montfoorts verleden. Bel daarvoor met Bernhard Weber (0348-472605) of Theo Stolker (0348-472791).

Shopbox

Meer berichten