Voedselbank Montfoort zoekt dringend nieuwe huisvesting en donateurs

  Ingezonden

Montfoort - De Stichting Voedselbank Montfoort is actief in het bestrijden van stille armoede. Wij helpen mensen en gezinnen met extra levensmiddelen voor een minimaal levensonderhoud.

Doelstelling is het (tijdelijk) ondersteunen van mensen in de Gemeente Montfoort die door verschillende omstandigheden in de problemen zijn gekomen met een wekelijks voedselpakket. Of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket wordt beoordeeld aan de hand van de landelijke toekenningscriteria. Deze toetsing vindt minimaal elke zes maanden plaats.

De inhoud van dit voedselpakket wordt verkregen vanuit het landelijke netwerk van de Voedselbank Nederland, maar ook door donaties van lokale winkeliers die wekelijks voedsel aanleveren.
''Vanaf september 2018 is de stichting gewijzigd van naam en daarmee ook van bankrekeningnummer in verband met de bestuurlijke wijziging. De vaste privé sponsoren die maandelijks een bedrag doneerden hebben wij hier vanwege de nieuwe privacywetgeving niet persoonlijk over kunnen informeren. Daarom willen wij via deze weg kenbaar maken dat de Stichting Voedselbank Montfoort een nieuwe bankrekening heeft, te weten NL17 RABO 0334 8473 ''

Als u in het verleden ons maandelijks ondersteunde met een gift of u wilt dit nu gaan doen, kunt u dit dus doen op dit nieuwe rekeningnummer ten name van Stichting Voedselbank Montfoort. Ook een eenmalige gift wordt zeer gewaardeerd. ''Door extra financiële steun stelt u ons in staat om het basispakket zoals wij dat ontvangen aan te vullen door extra voedsel te kopen. Verder is er geld nodig voor het betalen van bijkomende kosten zoals vervoer.''

''Ook willen wij graag uw aandacht vragen voor het volgende. Onze huidige locatie is zeer krap. Er komen steeds meer klanten bij en het wordt voor ons steeds moeilijker de pakketten in te pakken en voorraden op te slaan. Daarom willen wij u vragen contact met ons op te nemen als u gratis of tegen een geringe bijdrage een nieuwe distributieruimte voor ons ter beschikking kunt stellen. Ook als u andere ideeën heeft betreffende de huisvestigingsproblematiek wordt contact zeer op prijs gesteld.''

Meer informatie over ons werk, onze contactgegevens en over hoe u ons op andere manieren kunt ondersteunen, kunt u vinden op de website: www.voedselbankmontfoort.nl

Shopbox

Meer berichten