<p>In Dorpshuis De Vaart besprak een groep bezorgde Linschotenaren de huidige situatie. (Foto: Paul van den Dungen)</p>

In Dorpshuis De Vaart besprak een groep bezorgde Linschotenaren de huidige situatie. (Foto: Paul van den Dungen)

(Foto: Paul van den Dungen)

Dorpshuis De Vaart voelt hete adem

  Nieuwsflits

Ondanks de door wethouder Ivo ten Hagen gedane toezeggingen is de bezorgdheid bij de inwoners over het voortbestaan van Het Dorpshuis De Vaart geenszins afgenomen. Sterker nog, de onvrede is alleen maar toegenomen.

Linschoten - Waar tot voor kort het repareren van de luchtverversing in de zaal van Dorpshuis De Vaart was verboden en de vele verenigingen daarvan geen gebruik meer mochten maken, heeft de wethouder ineens groen licht gegeven voor de reparatie daarvan. Ook zegde hij toe dat Dorpshuis De Vaart niet wordt gesloopt voordat de raad het integrale plan heeft goedgekeurd. Dat zal naar verwachting pas aan het eind van het eerste kwartaal 2021 in de raad worden besproken. Jacoba Bits is een van de bezorgde inwoners: “Wat is het integrale plan dat in de raad besproken moet gaan worden en wat staat daar dan in? Er is een Klankbordgroep in het leven geroepen met mensen uit het verenigingsleven, de SBML, VOL en LiBel. Weten zij nog dat er in mei 2015 het ‘Plan Behouden Vaart’ werd gepresenteerd, waarin LiBel op verzoek van de gemeente een voorstel heeft gemaakt over het gebruik van de begane grond? Daarin stond ook een financiële onderbouwing en was er zelfs sprake van een win-win-win situatie.”
Eric Jan Hagoort van LiBel schreef eind augustus op Facebook dat er helemaal geen officieel raadsbesluit is waarin staat dat het dorpshuis gesloopt moet worden. “Daarnaast stelde de raad, kort voor de raadsverkiezingen in 2017 unaniem vast om het dorpshuis terug te geven aan de bewoners. Maar na de verkiezingen kwam de ware aard van de politiek weer boven, zodat het nog 1,5 jaar duurde voordat de sleutel daadwerkelijk werd overhandigd.’’
Hagoort en andere inwoners vragen zich in gemoede af waarom zo krampachtig wordt beweerd dat er gesloopt moet worden, terwijl de Klankbordgroep Herontwikkeling De Geusplein bezig is met renovatieplannen of nieuwbouw. ‘’Is dit dan de manier waarop de gemeente volgens de projectomschrijving een zo breed mogelijk draagvlak bij de bewoners zoekt?”
Er leven heel veel vragen in Linschoten. ‘’Het verdwijnen van Dorpshuis De Vaart betekent de doodsteek voor de verenigingen die er nu gebruik van maken. Ze gebruik te laten maken van kleinere verenigingsgebouwtjes binnen het dorp is niet realistisch. Realiseert de gemeente zich wel dat het gaat om het voortbestaan van het dorp. Mocht er worden gesloopt, wat gebeurt er dan met de kleedkamers van de sporthal die zich nu nog in het dorpshuis bevinden? En de door de gemeente ook zo belangrijk geachte rol van de SWOM die een eigen plek in Linschoten behoeft? Wat gaat daar mee gebeuren?’’ Het gemeentelijk beleid in deze affaire vindt men achterbaks en erg ondoorzichtig, zeker waar de gemeente beweert dat transparantie een groot goed is. Maar voor Linschoten is éé ding in ieder geval duidelijk: Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden