<p>Elke week staat er ook in de hal van de Sint Franciscuskerk een mand klaar &nbsp;voor de inzameling. (Foto: Margreet Nagtegaal)</p>

Elke week staat er ook in de hal van de Sint Franciscuskerk een mand klaar  voor de inzameling. (Foto: Margreet Nagtegaal)

(Foto: Margreet Nagtegaal )

Kerken samen in actie voor de Voedselbank

  Nieuwsflits

De kerken in Oudewater helpen gezamenlijk de voedselbank door producten in te zamelen rondom de diensten op 15 november. Een bijzonder initiatief.

Oudewater – Het idee om gezamenlijk als kerken iets te doen ontstond op een zogenaamd Drie-luik overleg. Dit overleg bestaat al vele jaren. Tot op heden waren de diaconien van drie van de vijf kerken uit Oudewater bij dit jaarlijkse overleg aanwezig. De diaconieën van de Hervormde - de Protestante en Rooms Katholieke kerk willen goed afstemmen met elkaar en op de hoogte zijn van wat ieder doet op het gebied van de diaconie. Ze zetten zich ook gezamenlijk in met een aantal acties in het stadje, bijvoorbeeld met de kerst. Dit jaar waren voor het eerst ook afgevaardigden van de Bijbelgemeente Dabar en Ambassade van Gods Koninkrijk daarbij aanwezig. Toen in dit overleg met de vijf kerkelijke gemeenten de voedselbank ter sprake kwam waren ze het snel eens. “Alle kerken gaan houdbare producten inzamelen rond de kerkdiensten van 15 november”, vertelt Anneke de Regt die het aanspreekpunt van deze actie is. “Vanwege corona komt niet iedereen in de kerk maar er zijn in elke gemeente ook adressen waar het doordeweeks gebracht kan worden.”

Enorm blij

Tjissie Trul van de voedselbank is er enorm blij mee. “Door de corona is de aanvoer minder vanuit het distributiecentrum in Rotterdam. Vooral de toevoer van blikken en potten groente, producten als rijst, koek en snoep is veel minder. Het is heel mooi dat de kerken samen deze actie doen.” Ze vertelt dat de voedselbank gelukkig standaard vanuit een aantal bedrijven in Oudewater veel krijgt. “Daar zijn we echt heel blij mee. Elk initiatief is zo mooi. Het aantal klanten in deze coronatijd loopt bij ons wel op. Er is nog nooit zoveel vraag geweest.”
In de Rooms Katholieke kerk waren ze al eerder gestart met het inzamelen van producten voor de voedselbank. “Er staat elke week een mand in de hal van de Franciscuskerk waarin mensen producten kunnen achterlaten. Soms zit er zelfs een envelopje met geld in”, zegt Joke van Oorschot. Alle kerken zijn enthousiast over de steeds groeiende onderlinge samenwerking. Pastor Jan Evertsen van de Ambassade van Gods Koninkrijk is blij dat ze als kleine gemeenschap ook mee doen. “Het is goed dat we gezamenlijk goederen inzamelen.”

Elke kerk heeft een aantal adressen waar in de week voorafgaand aan 15 november producten gebracht kunnen worden. Daarna wordt het gezamenlijk bij de voedselbank gebracht. Een mooi initiatief dat de saamhorigheid van de gelovigen doet groeien. Joke Oorschot zegt treffend; “Er ontstaat tussen de kerken steeds meer toenadering naar elkaar op alle niveaus. Er zijn eigenlijk meer overeenkomsten dan verschillen.”

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden