Oudewaterse ondernemers ontfermen zich over Hotel Restaurant Abrona


<p>De ondertekening van het koopcontract. Met aan tafel Toke Piket, voorzitter Raad van Bestuur Abrona, en Erik Schoonderwoerd, erachter v.l.n.r. John Vork, Don Janmaat, Jamie de Jong. (Foto: Aschwin Snel)</p>

De ondertekening van het koopcontract. Met aan tafel Toke Piket, voorzitter Raad van Bestuur Abrona, en Erik Schoonderwoerd, erachter v.l.n.r. John Vork, Don Janmaat, Jamie de Jong. (Foto: Aschwin Snel)

(Foto: FOTOGRAFIE ASCHWIN SNEL)

Oudewaterse ondernemers ontfermen zich over Hotel Restaurant Abrona

  Nieuwsflits

Oudewater - Een samenwerkingsverband van tien maatschappelijk betrokken ondernemers uit Oudewater heeft het karakteristieke pand van Hotel Restaurant Abrona aan de Broeckerstraat te Oudewater gegund gekregen. Met de verkoop aan het ondernemerscollectief kan Oudewater haar enige hotel-restaurant behouden, onder een nieuwe naam, maar inclusief dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Erik Schoonderwoerd van SVC Vastgoed Expertise - gevolmachtigde namens de ondernemers - en Toke Piket, voorzitter Raad van Bestuur Abrona,) hebben hun handtekeningen onder de koopovereenkomst gezet. Schoonderwoerd zal als bestuurder betrokken blijven bij de nog op te richten vennootschap van dit Oudewaterse initiatief.

De horeca zal worden geëxploiteerd door Don Janmaat van DON food & events en Jamie de Jong. Zij zullen de activiteiten voortzetten onder de naam: Broeck Oudewater, Grand Café en Hotel. Voor het bieden van dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt een samenwerking aangegaan met John Vork. Hij was in het verleden als regiodirecteur van Abrona betrokken bij de oprichting van Hotel Restaurant Abrona.

De doelstelling van de investeerders om de locatie als hotel-restaurant met dagbesteding in Oudewater voort te zetten, sluit aan bij de voorkeur van Abrona. Toke Piket, voorzitter raad van bestuur van Abrona: “We hoopten van harte dat de biedende partijen mogelijkheden zouden zien om in het mooie pand weer een hotel-restaurant te openen. Daarbij is tevens de voorkeur uitgesproken om hieraan een sociaal-maatschappelijke component te verbinden en dan bij voorkeur door een partij met regionale binding. Bijvoorbeeld een ondernemer die leer/werkplekken beschikbaar stelt voor mensen met een verstandelijke beperking. We zijn blij dat dit is gelukt.''

Wethouder Bob Duindam speelde bij de verkoopovereenkomst een consulterende rol. “De sluiting van Hotel Restaurant Abrona landde wat ruw in Oudewater, maar door met elkaar in de relatie te investeren konden we de belangen voor de Oudewaterse samenleving veilig stellen. Deze uitkomst is de best denkbare.”

Hotel restaurant Abrona in Oudewater bestaat sinds 1999 en was het eerste hotel in Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking werkten. Op 1 juni 2020 besloot Abrona het hotel-restaurant te sluiten, maar door de verkoop aan het consortium zal er dus een doorstart worden gemaakt. Weliswaar onder een andere naam, maar grotendeels met dezelfde doelstellingen. Erik Schoonderwoerd: “Wij verwachten succesvol het hotel-restaurant met dagbesteding te kunnen voortzetten, onder het motto ‘Voor en door Oudewater’. Door de betrokkenheid van vele Oudewatenaren en het onderliggende netwerk zal het project verankerd worden in de Oudewaterse samenleving. Dat is iets om trots op te zijn!”

Meer berichten