Meer woninginbraken en jongerenoverlast in Oudewater


Foto: Pixabay

Meer woninginbraken en jongerenoverlast in Oudewater

  Nieuwsflits

Oudewater - In 2020 is het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast in Oudewater met 9% gestegen ten opzichte van 2019. Opvallende stijgers zijn het aantal woninginbraken en meldingen van overlast door jongeren. Het aantal vernielingen is daarentegen flink gedaald.

De algemene stijging komt onder meer door een toegenomen aantal woninginbraken; van 21 naar 38, mogelijk op het conto van een dadergroep van buiten Oudewater. Het aantal incidenten van jongerenoverlast steeg van 29 naar 47. De gevolgen van de coronacrisis vormt voor velen een uitdaging, concludeert de gemeente. Ook de daling van het aantal vernielingen wordt toegeschreven aan corona. Vernielingen vinden vaak plaats na bezoek aan horeca of evenementen. In 2020 waren veel evenementen afgelast en was de horeca grotendeels dicht.

Het toegenomen aantal meldingen van misdaad en overlast in Oudewater is volgens burgemeester Danny de Vries reden om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden en samen met de politie in te grijpen als dat nodig is.

Wat betreft het aantal woninginbraken heeft de politie extra gesurveilleerd en heeft de afdeling Informatie van de politie mogelijke overeenkomsten tussen woninginbraken geanalyseerd. De pakkans op heterdaad bij woninginbraken blijkt niettemin klein. ‘’Daarom blijft inbraakpreventie een belangrijk thema.’’

Hoewel het met de meeste jongeren goed gaat, neemt de overlast toe. Daarom is het voor het jongerenwerk belangrijk om jongeren te blijven motiveren om te ontdekken welke talenten ze willen ontwikkelen, onder meer door themadagen, voorlichting op scholen en op straat en het benaderen van jongeren op hotspots om te sturen op houding en gedrag.

Ook de overlast van personen met verward gedrag nam, na twee stabiele jaren, toe van 16 naar 35. Volgens de politie heeft dit mogelijk te maken met de bezuiniging op de zorg en een andere aanpak van mensen met verward gedrag. De toename is onderwerp van gesprek met onder andere Altrecht en het Openbaar Ministerie.

Shopbox

Meer berichten