Haventje en woningen bij machinefabriek Westerwal

  Nieuwsflits

Na tientallen jaren van ideeën ontwikkelen, plannen maken en proberen tot overeenstemming te komen met alle partijen, heeft de gemeenteraad van Oudewater ingestemd met de plannen voor de Westerwal.

Oudewater - De visie houdt rekening met het specifieke cultuurhistorische en industriële karakter van de locatie. De al ruim 140 jaar oude Machinefabriek De Hollandsche IJssel kan haar activiteiten blijven voortzetten in een nieuwe fabriekshal. Daaromheen komen 65 tot 70 nieuwe woningen. Ook komt er een kleine passantenhaven met extra parkeerplaatsen en een botenopslag in een bestaande fabriekshal. Verder kan er bijvoorbeeld een bescheiden horecagelegenheid worden gerealiseerd of een expositieruimte om de historie van de fabriek te tonen.
In het gebied komen woningen voor boven- en onderkant van de woningmarkt en het merendeel ertussenin. Ze voldoen aan de huidige eisen. Zo worden de woningen goed geïsoleerd, zijn ze gasloos, All-Electric en speelt klimaataanpassing een belangrijke rol in de inrichting van de openbare ruimte.
Naar verwachting wordt het beeldkwaliteitsplan eind 2020 vastgesteld. Daarnaast stelt de gemeente het bestemmingsplan op en legt dit ter inzage aan de inwoners. Eind 2021 wordt dan begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden