Je meet onder meer de helderheid van het water in je buurt, het nitraatgehalte met een meetstripje en bekijkt welke planten en dieren er in de sloot zitten. Iedereen kan meedoen. (Foto: PR)
Je meet onder meer de helderheid van het water in je buurt, het nitraatgehalte met een meetstripje en bekijkt welke planten en dieren er in de sloot zitten. Iedereen kan meedoen. (Foto: PR) (Foto: )

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt met een meetkit

  Nieuwsflits

Het wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is begonnen, een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank voor jong en oud. Dit jaar doen voor het eerst ook de zeven waterschappen mee, waaronder De Stichtse Rijnlanden.

Regio - Verschillende overheden in Nederland meten de waterkwaliteit van grote wateren. Met de hulp van inwoners wordt ook meer inzicht verkregen in de kwaliteit van kleinere wateren, zoals sloten en kleinere plassen.
Als ‘burgerwetenschapper’ ga je met de meetkit ‘Vang de Watermonsters’ de waterkwaliteit in eigen buurt onderzoeken. Je meet de helderheid, het nitraatgehalte met een meetstripje en bekijkt welke planten en dieren er in de sloot zitten. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. Kinderen kunnen online een kijkje nemen in de onderwaterwereld met de watermonsters Guppie, Drollentrol en Spoelbaksel. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen. In het najaar van 2020 publiceert Natuur & Milieu een uitgebreid rapport over de resultaten.
Een meetkit aanvragen kan onder meer via het waterschap: www.hdsr.nl/actueel/nieuws.

Shopbox

Meer berichten